Vargatid
< Startsidan
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ladda ner Vargatid
 nr 1nr 2 | nr3 
- - - - - - - - - - - - - - - -
Vad är det dära... vahetere...primi... gröna...ni håller på med? Snabbkurs i anarko-primitivism!

- - - - - - - - - - - - - - - -Vargatid, zinet du håller i din hand eller läser på webben är ett knippe texter som vill lyfta fram en mängd olika perspektiv som har det gemensamt att de rymmer  en vildväxande ambition och ett återanknytande till Moder Jord.

Namnet kommer av ett begrepp som används i den äldre Eddan, en välkänd fornnordiskt textsamling och åsyftar det skymningsläge som råder inför världens sammanbrott, Ragnarök. Inför kollapsen lever man i dystra och svåra tider, men samtidigt tider som bär på frön till världen bortom; en dystopisk-pessimistisk situation som också visar på positiva möjligheter.och vår tid är en märklig paradox som både rymmer en oerhört våldsam globalitär konsumistisk masskultur som tar död på det mesta som kommer i dess väg, men den rymmer också fler och fler tecken på motstånd och tecken på insikter som bara för tiotals år sedan var ovanliga. Något håller på att hända, vi kan alla känna det.

Vargatid, som namn, visar också på den återförvildande process vi alla måste genomgå för att kunna bli oss själva bortom de artificiella lager av kontroll, tämjande och civilisering som vi bär på som ett ok kring våra nackar. Ordet varg är visserligen ett negativt uttryck i de nordiska språken och åsyftar något skurkaktigt och skumt, en niding helt enkelt och begreppet bär på det hat och den skräck som den civiliserade världen känt inför ett av de djur som mer än något annat påminner om naturens egen vildhet, och stundtals varit en av människans få konkurrenter. Det riktiga och neutrala namnet för djuret i fråga är ulv, och i denna tid av civiliserade vargar kommer de vilda ulvarna komma tillbaka. Kanske skulle vi kalla zinet Ulvatid? Vi får se, den dagen kanske kommer då det namnet passar bättre.

Även om vi inte har ett fastslaget program, några oantastliga dogmer, givna lösningar att presentera, en färdigutarbetad ideologi, utan tvärtom hyllar mångfald, tvetydigheter, sprickor, ambivalens, så kan vi ändå sammanfatta Vargatids färdriktning och ambition i begreppet vildväxande. Vi vill växa vilt, växa vilda, återanknyta till den kärna av vild äkthet vi alla bär på.

Vi vill betona att det här inte är ett politiskt zine, utan den politiska sfären är bara en liten del av det som intresserar oss och kan egentligen inte särskiljas från allt annat, lika lite som det själsligt-andliga kan sägas göra det.

Vargatid kommer att ta upp civilisationskritik, ursprungligt föräldraskap, texter om kost och hälsa, självläkande andlighet, forntida och urfolkliga tekniker, läkeväxter och folklig botekonst, tankar om kultur, religion, historia, arkeologi och radikalantropologi och mycket annat. I nästa nummer kommer bok- och filmrecensioner.

Utgivningstakten blir oregelbunden, men kanske kan vi tillsammans lyckas ge ut 1-2 nummer per år. Artikelförfattarna ansvar själva för innehållet i sina artiklar, recensioner och annat. Manusstopp för nummer två är första juli, och ni som läsare är varmt välkomna att bidra med texter, dikter, teckningar eller annat. Vi kan inte garantera att det kommer in, men knyter de an till den röda (gröna!) tråden som löper igenom zinet har så är chansen givetvis stor.

Mejla oss på: vargatid [snabel-a] vildvaxande.org
Välkomna ombord på en av skinnkajakerna som paddlar bort från Titanic på väg mot sitt isberg.

Vildväxande hälsningar från
era medresenärer,

Asfaltsbarn, Snusmumrik och Hjortrongull